Aksjonærregisteroppgaven

For at vi skal kunne bistå selskapet med innlevering av Aksjonærregisteroppgaven for 2019 og sikre at opplysningene som innrapporteres er korrekte, er det en del opplysninger vi trenger fra dere. Selskapet plikter å levere Aksjonærregisteroppgaven selv om det ikke har skjedd relevante endringer eller utbyttebeslutninger i løpet av 2019.

Vi ber dere returnere aktuell informasjon til oss snarest mulig, og senest innen 15.01.2020. Dette er nødvendig for at vi skal rekke innleveringsfristen 31. januar.

Om det er noe dere lurer på eller er usikre på, må dere ikke nøle med å ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpe dere med å avklare eventuelle spørsmål dere har rundt dette.

For å sikre at informasjonen til registeret blir korrekt, ber vi om at dere gir oss tilbakemelding på evt endringer i eiersits i 2019  – samt om det er besluttet å dele ut ekstraordinært eller tilleggsutbytte i 2019, eller foretatt andre endringer i egenkapitalen.

I 2015 ble det innført en regel om at lån fra selskap til aksjonærer/nærstående skal behandles som utbytte. Dette omfatter både nye lån som er tatt opp etter 7. oktober 2015 og økning/forlengelse av eksisterende lån etter denne datoen. Unntak er lån under kr.100.000.- forutsatt at det tilbakebetales innen 60 dager, og ordinære kundefordringer som betales innen 30 dager. For aksjonær som eier mindre enn 5% av aksjekapitalen gjelder ikke disse reglene. Opplysninger om slike forhold skal også inn i aksjonærregisteroppgaven for 2019.

Hvis det er foretatt utbetalinger til aksjonær eller forlengelse av eksisterende lån etter denne datoen ber vi om at det opplyses til oss.

Frist for innsendelse er 31.01.2020. Det er viktig å overholde fristen for innsendelse, da eventuell tvangsmulkt utgjør 1 rettsgebyr (kr 1.150) per dag, maksimert til 50 rettsgebyr kr. 57.500.-

Vi trenger altså følgende informasjon ;

  1. endringer i eiersits
  2. besluttet utdelt tilleggs-/ekstraordinært utbytte i 2019
  3. endringer i egenkapitalen
  4. lån til aksjonær som ikke omfattes av unntaket – se over

Som nevnt innledningsvis, ikke nøl med å ta kontakt om det er noe dere er usikre på slik at vi kan hjelpe dere å avklare hvilke opplysninger vi trenger fra dere.