Bjørnstad Bygg

Det er artig med kunder som kunder som utfordrer oss litt utenfor vår tradisjonelle komfortsone! Vi tenker at disse utfordringene handler om en tillit til oss og vår kunnskap om kundenes økonomi, styrker og utfordringer.

Daglig leder i Bjørnstad Bygg, Odd Arvid Bjørnstad, legger stor vekt på å effektivisere interne prosesser slik at de kan bruke tiden sin der de skal være best. Utfordringen var at den samme informasjonen ble registrert og bearbeidet flere ganger til ulike formål i systemer som ikke snakket sammen. Et eksempel er de ansattes registrerte timer som er grunnlag for både lønn, fraværsoppfølging og fakturering. Hypotesen var at her lå det mye rom for å jobbe mer rasjonelt.

Gjennom et tett og godt samarbeid har vi funnet digitale løsninger som gir store besparelser og bedre oversikt for Bjørnstad Bygg. Samtidig er det spennende for oss å få bruke vår kompetanse og å være en innovativ rådgiver for vår kunde. Slike utfordringer og samarbeid opplever vi gir merverdi for begge parter og gjør det mulig å være et annerledes og fremoverlent regnskapskontor som er tett på kundene og det som opptar dem.

Odd Arvid uttrykker at han er blitt godt tatt i mot av folk som er engasjert i bedriften hans og «gir litt mer». Ved at Concepta Partner stiller med gode sparringpartnere oppleves det nesten som å ha fått en ny kollega!

Vi takker for hyggelige tilbakemeldinger fra Bjørnstad Bygg.