Concepta Partner i utvikling

Concepta Partner har i nærmere 20 år hatt som målsetting å gi våre kunder en problemfri økonomifunksjon og å være en del av deres team. Det har vært en spennende reise med mange endringer både hos oss og i regnskapsbransjen. I dag teller vi 15 ansatte og vi har aldri hatt så god og ikke minst bred kompetanse. Det siste året har vi forberedt og iverksatt endringer i vår organisasjonsstruktur, noe vi mener vil bidra til fortsatt utvikling, vekst og ikke minst styrke vår gjennomføringsevne som vil gi våre kunder stor nytteverdi.

For å styrke vår organisasjon har Tale Vestby tiltrådt rollen som manager, Hanne Sundås som fagansvarlig for regnskap, Rita Østby som fagansvarlig for lønn, Linn Westbye som fagansvarlig for rådgivning og innovasjon og Håvard Synnes som fagansvarlig for IT. Vi er svært glade for å ha de alle med i denne endringen, og ser allerede resultater av arbeidet som er startet!