Nå kommer egen pensjonskonto for de ansatte, hva må du huske på nå?

Dette innebærer egen pensjonskonto for arbeidsgiver
Innføring av egen pensjonskonto innebærer ingen store endringer for deg som arbeidsgiver, men du har en plikt til å informere de ansatte om ordningen – Dette gjelder før, under og etter innføringen.

Informasjonsplikt overfor de ansatte
Egen pensjonskonto har stor betydning for de ansattes fremtidige pensjon. Arbeidsgiver har derfor en plikt til å gi dem nok og relevant informasjon, slik at de kan ta egne valg knyttet til sin pensjonskonto, basert på informasjonen deg.

Ansatte skal blant annet få informasjon om:
• at overføring av pensjonskapitalbevis skjer automatisk dersom de ikke reserverer seg
• hvilke pensjonskapitalbevis som blir overført til egen pensjonskonto hos arbeidsgiver
• investeringsvalget knyttet til pensjonsavtalen; risiko, forventet avkastning og kostnader
• at ansatte selv bestemmer hvem som skal forvalte egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis

Vi er klare til å hjelpe deg med informasjonen til den ansatte, ta kontakt med Eileen Graasten (eileen.graasten@conceptapartner.no) for mer info.