Forberedelser til årsoppgjøret 2020

I forbindelse med at inneværende regnskapsår snart er over og vi nærmer oss årsoppgjøret for 2020 kommer vi med viktig informasjon vi ber alle våre kunder lese gjennom. Vi er avhengig av at alle opplysninger blir levert oss i rett tid, slik at vi kan samhandle med revisor og levere skattemelding og årsregnskap til rett tid.  Dersom du/dere har noen spørsmål eller noe er uklart er det bare å ta kontakt.

Oversikt over informasjon og dokumentasjon som må oversendes oss (din kontaktperson) snarlig etter utgangen av 2020:

  • Alle bilag, utlegg og lignende for regnskapsåret 2020. Dette gjelder alle bilag med dato i 2020, uavhengig av betalingstidspunkt.
  • Bankkontoutskrift for hele året/årsoppgaver bank må oversendes for termin- og årskunder, der hvor vi ikke har banktilgang.
  • For selskap med driftsmidler som biler, lastebiler etc. i regnskapet må det noteres ned kilometerstand på alle disse per 31.12.2020. Bilnummer og tilhørende kilometerstand oversendes til oss. Eventuell kjørebok der det er aktuelt skal også oversendes.
  • Varetellingsliste må oversendes for selskap med varelager. Husk å foreta varetelling pr 31.12.2020. Varetellingen skal dokumenteres med varetellingsliste som viser varens art, kvantum, verdi for hver enkelt vare, samt summeringskolonne for de spesifiserte varene.
  • Oppgaver for aksjer og verdipapirer.
  • Bilag for kjøp og salg av aksjer.
  • Forsikringspolise og kopi for evt. nye pantsettelses- og låneforhold.
  • Oversikt over privatuttak av varer/tjenester for virksomheten.
  • Kopi av kontrakter og andre viktige avtaler.
  • Ved spesielle forhold omkring kunde- og/eller leverandør poster, husk å opplys om dette.

 

Innrapportering av betaling til selvstendig næringsdrivende

Til deres informasjon skal det innen 15.02.2021  innrapporteres kjøp av tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk eller annen art fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted. Det er det fakturerte beløpet eksklusive merverdiavgift som skal rapporteres til skattemyndighetene. Dette er en opplysningsplikt til skatteetaten. Er du selvstendig næringsdrivende uten fast arbeidssted må du forvente å få rapport for tjenester som er innrapportert på ditt org. nummer. Denne rapporten vil vi også sende ut på vegne av deg til eventuelle selskap vi innrapporterer.