Forstå verdien av en god forretningsplan – styre, daglig ledere og eiere

I forvaltningsansvaret står det beskrevet at styret skal utarbeide planer og budsjetter, hvor strategi, handlingsplan og forretningsplan er naturlige deler som skal inngå. Erfaringer viser at de virksomheter som har en god forretningsplan har bedre forutsetninger for å lykkes med sin verdiskapning.

Styret og selskapets ledelse må forstå at forretningsplanen er virksomhetens viktigste redskap for måloppnåelse og virksomhetens finansiering. I en forretningsplan konkretiserer du virksomhetens nåværende situasjon og din vurdering av foretakets framtidsutsikter.

Vær også klar over at forretningsplanen er det dokumentet som en finansinstitusjon eller investor går ut ifra når de vurderer om medvirkning finansielt i virksomheten. Banken er kanskje allerede engasjert i virksomheten og vil med utgangspunkt i forretningsplanen vurdere om engasjementet skal økes?

Det anbefales at en forretningsplan skal inneholde:

▪Forretningsidé

▪️Produkt – (varer/tjenester)

▪Marked

▪Ledelse, management og aksjonærer

▪Finansiell informasjon

Budskapet er at forretningsplan er viktig å utarbeide og at den knyttes opp mot strategi, handlingsplaner og budsjetter.

Vi håper tipsene ovenfor er til nytte i ditt arbeid med forretningsplan. Det kan oppleves utfordrende å lage en forretningsplan, ønsker du og ditt selskap bistand i deres arbeide er dere velkommen til å ta kontakt – vidar@conceptapartner.no.

Skrevet av Vidar Andersen