Håvard Synnes

Som et friskt pust og en nysatsning i regnskapsbyråsammenheng begynte Håvard her hos oss i februar 2019 i rollen som fagansvarlig IT. Utdannet fra Norges Informasjonsteknologiske Høgskole og med mangeårig erfaring blant annet fra politiet besatt Håvard kompetanse og erfaring vi på det tidspunktet ikke hadde i hus.

Kort oppsummert har Håvard ansvar for at våre ansatte har en problemfri IT-funksjon, herunder ansvar for rasjonell IT-drift og optimale systemløsninger. Han har også ansvaret for å utvikle IT-området med nye produkter og tjenester.

Håvard har hatt et spesielt fokus på OneStop Reporting og har utviklet mange gode rapporteringsmaler som våre kunder har god nytte av. Ved hjelp av OSR kan kunden ha løpende oversikt over regnskapet sitt på en oversiktlig måte tilpasset hver enkelts behov. Håvard kan og har også bistått flere av våre kunder med å forenkle kompliserte excelark og modeller som de benytter i sin arbeidshverdag, og gir også opplæring i smart bruk av Excel for dem som ønsker det.

Håvard er bosatt i Mysen sammen med kone og deres tre barn. På fritiden liker han å lese en spennende bok eller drive med noen av «nerdehobbyene» sine som han kaller det, noe som ofte betyr å utforske nye teknologier som kanskje kan brukes på jobb. Med sitt rolige vesen og lune humor er han et flott tilskudd til Concepta familien og bidrar til å gjøre oss til et godt team!