Hvem er ansvarlig for strategiarbeidet?

Er det styret eller daglig leder som er ansvarlig for at strategiplaner blir utarbeidet?

Svaret er enkelt, det er styret som er ansvarlig for at det utarbeides strategi – daglig leder iverksetter. Overordnet strategiarbeid og strategibeslutninger er og blir en styreoppgave.

I praksis betyr dette at eierne gjennom styret setter noen mål og premisser, men at det er daglig leder og administrasjonen som utarbeider selve strategidokumentet og fremlegger for vedtak i styret.

Det er viktig å bemerke at styrets samlede kompetanse og sammensetning er av sentral betydning.

Eierne har gjennom vedtekter og generalforsamling gitt sine innspill til styret for hva som forventes. Styret og daglig leder må samarbeide for å løse disse forventningene på en best mulig måte.

I dette samarbeidet er det helt sentralt at:

▪Styret fastsetter strategier og retningslinjer som innehar konkrete mål og krav

▪Styret må forstå at de er ansvarlig overfor aksjonærene på selskapets generalforsamling for måloppnåelsen

▪Daglig leder iverksetter vedtatte strategier og retningslinjer

▪Viktig at daglig leder involverer ledergruppe og organisasjon

▪Daglig leder skal rapportere status til styre

Mangler du og ditt selskap en strategiplan og/eller ønsker bistand i strategiarbeidet – da er dere velkommen til å ta kontakt – vidar@conceptapartner.no.

Skrevet av Vidar Andersen