Koronahjelp

Mange tiltak har blitt innført som følge av koronautbruddet. Disse tiltakene rammer ulike bransjer og virksomheter ulikt, men vi ser at de fleste av våre kunder blir berørt på en eller annen måte og at situasjonen kan endres raskt. Mange har tatt kontakt med oss og bedt om bistand. Det er ofte spørsmål om kontantstøtten til næringslivet, likviditet og permitteringer som går igjen.  Vi har tilegnet oss kompetanse og utviklet verktøy for å kunne bistå i utfordringene mange står i.

Kontantstøtte til næringslivet

Mange virksomheter er i en alvorlig økonomisk krise som følge av myndighetenes restriksjoner i forbindelse med Covid 19-utbruddet. Regjeringen har vedtatt en kontantstøtteordning som dekker en andel av de uunngåelige faste kostnadene virksomheten har. Søknadsportalen i Altinn åpner 17.04. Vi har satt oss inn i denne ordningen og kan bistå din virksomhet med å søke kontantstøtten. Ta kontakt med din kontaktperson her hos oss, eventuelt Vidar Andersen (vidar@conceptapartner.no).

Kompensasjonsordningen vil omfatte skattepliktige virksomheter registrert i Norge og som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars. Ordningen gjelder ikke for foretak uten ansatte. Vilkåret om at foretaket må ha ansatte gjelder likevel ikke for enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap der foretakets inntekt er innehaver eller minst en deltakers hovedinntekt.

Klikk her for å lese mer om kompensasjonsordningen.

Likviditet i utfordrende tider

Det er avgjørende at styret og daglig leder setter likviditet enda sterkere på agendaen i utfordrende tider. De aller fleste bedrifter har en eller annen gang i livssyklusen utfordringer knyttet til likviditet, da er det avgjørende å iverksette tiltak raskt som kan bedre situasjonen. Tiden vi nå er inne i er ekstraordinær og svært krevende for mange, derfor er det være svært viktig å ha et bevisst forhold til, oversikt over og kontroll på likviditeten.

Vi har flere verktøy og modeller som vi sammen med vår kompetanse og erfaring kan benytte for å bistå deg og din virksomhet med likviditetsarbeidet. Ta kontakt med din kontaktperson her hos oss, eventuelt Vidar Andersen(vidar@conceptapartner.no).