Likviditet – Styrets viktigste oppgave å ha fokus på?

Styret har en aktivitetsplikt, det vil si å holde seg orientert om den økonomiske stillingen i selskapet, men er styret klar over hva dette innebærer? Når økonomiske utfordringer i et selskap oppstår, så handler det oftest om mangel på likviditet. Statistikken sier at 80% av alle konkurser skyldes manglende likviditet.

Budskapet og erfaringer er at styrene ofte venter for lenge når økonomiske utfordringer oppstår. Styret må ta grep raskt og ta inn over seg virkeligheten og de utfordringer som dette medfører.

Hvilke kriser kan oppstå i et selskap – økonomisk?

Kapitalkrise og likviditetskrise, hvem av disse er mest alvorlig? Styret må omgående få frem hvorfor situasjonen er slik den er, hva er årsakene? Det å tape penger over tid, skaper frustrasjon og usikkerhet om videre drift. Strakstiltak må innføres, enten å avvikle bestemte avdelinger, produkter eller tjenester. Det viktigste oppgaven å starte med er å ta tak i problemet, legge en plan for konkrete aktiviteter og ansvarsområder. I praksis betyr det at styret må endre fokus, tempo og arbeidsform.

Erfaringer tilsier også at ekstern bistand må engasjeres for å få raskt oversikt over situasjonen. Prognose og likviditetsbudsjett er avgjørende verktøy i slike faser av et selskap.

Styret må fokus på videre drift, egenkapital og likviditet.

Kontroll over likviditeten og gode verktøy for å håndtere dette er viktig. Dersom du og ditt selskap er i en situasjon hvor dere trenger bistand og verktøy knyttet til likviditet, eller ønsker å planlegge for fremtiden,  da er dere velkommen til å ta kontakt.

Skrevet av Vidar Andersen vidar@conceptapartner.no