concepta_okonomi-1
concepta_okonomi-2

ØKONOMI

En oppdatert og god oversikt gir bedre beslutningsgrunnlag og økonomistyring. Korrekte og gode rapporter er viktige styringsverktøy for alle virksomheter. Våre kunder kan ha full oversikt over virksomheten i vårt rapporteringssystem på nett, eller få tilsendt rapporter til avtalt tid. Videre utarbeider vi årsregnskap og selvangivelse for de kundene som ønsker det. Vi holder også selvfølgelig kontakt med revisor, bankforbindelser og dine øvrige samarbeidspartnere ved behov.

Likviditetsoppfølging

Mange virksomheter opplever akutte eller langvarige likviditetsutfordringer. Et likviditetsbudsjett er et godt styringsverktøy. Det er også viktig å følge bedriftens kontantstrøm. Vi følger din likviditetssituasjon, holder deg oppdatert og gir deg relevant informasjon.

Økonomirapportering

Du bestemmer hvilke rapporter, hvordan og når du ønsker de. Du får tilsendt rapporter til avtalt tid, eller du kan ha online tilgang til vårt rapporteringssystem og dermed tilgang til alle skannede dokumenter i regnskapet.

Årsregnskap

Våre autoriserte regnskapsførere har god kompetanse og erfaring til å ta hånd om ditt årsregnskap.

Selvangivelse

Vi har også god kompetanse og erfaring til å ta hånd om din selvangivelse.

Oppfølging og kontakt med revisor, bankforbindelser og øvrige naturlige samarbeidspartnere

Vi jobber tett sammen med våre kunder og ser på det som en naturlig del å følge opp og ha kontakt med dine samarbeidspartnere ved behov og når det er naturlig.