Personvernerklæring –  nettbasert behandling av personopplysninger
Denne personvernerklæringen gjelder Concepta Partner AS (org.nr 982 925 576) og vi er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi registrer om deg. Har du spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger kan du kontakte personvernansvarlig på tale@conceptapartner.no / hanne@conceptapartner.no eller telefon 69 22 66 70.

 

Vi lagrer ingen informasjon om deg ut i fra ditt besøk vår nettside.

 

Formålet med behandlingen
Dersom du velger å benytte kontaktinformasjon du finner på våre nettsider til å sende oss en henvendelse vil vi bruke dine personopplysninger til kommunikasjonsformål. Personopplysningene og informasjon du måtte utgi til oss vil bli behandlet til kommunikasjonsformål og med det formål å besvare din henvendelse. Vi ber deg om å sende personopplysninger og sensitiv informasjon i et sikkert format!

 

Hvilke opplysninger behandles?
Vi behandler personlig identifiserbar informasjon om deg – opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson.

  • Dersom du sender oss f.eks en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli lagret. F.eks navn, e-post og telefonnummer.
  • Sender du oss en søknad og eller CV vil personopplysningene oppgitt i denne kunne bli vurdert med tanke på eventuell ansettelse og lagret i inntil 2 år og deretter slettet.

 

Vi samler ikke inn noe informasjon i forbindelse med webanalyse og/eller cookies om våre besøkende på conceptapartner.no.

 

Oppbevaring og lagring av personopplysninger
Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

 

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Concepta Partner har et saklig behov og rett til dette etter gjeldende lovgivning. Deretter vil opplysningene bli slettet.

 

Det rettslige grunnlaget for behandlingen
Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter EUs personvernforordning (EU 2016/679 – GDPR) art. 1(a) og/eller (b). Det er frivillig å oppgi personopplysninger ved å sende oss en mail og behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er samtykke, og det vil også kunne være nødvendig å behandle oppgitt personinformasjon for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en eventuell avtaleinngåelse.

 

Dine rettigheter
Du har til enhver tid rett til å be om innsyn i opplysningene vi har registrert om deg. Du har rett til å kreve korrigering eller sletting etter gjeldende lovgivning. For opplysninger du har gitt ditt samtykke til at vi kan behandle kan du til enhver tid trekke tilbake dette samtykke.

 

Endringer i erklæringen
Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

a. Behandlingen av personopplysninger endres, eller
b. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

 

Vi vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.