radgivning_concepta_partner-1
radgivning_concepta_partner-2

RÅDGIVNING

Med egen kontaktperson hos oss vil du alltid ha en som kjenner din virksomhet godt og som setter seg inn i dine behov og utfordringer. Vi jobber på tvers for å dra nytte av hverandres kompetanse og spille hverandre gode. Dette gjør oss i stand til å rådgi deg innen mange fagområder og du vil alltid ha tilgang på nødvendig kompetanse hos oss.

Budsjett/prognose

Resultat-, investeringsbudsjett og prognose er gode styringsverktøy. Gjennomarbeidede budsjetter og prognoser er nyttige når du planlegger virksomhetens fremtid og de bygger opp under de riktige beslutningene. Et likviditetsbudsjett sier noe om virksomhetens betalingsevne på et gitt tidspunkt i fremtiden og er for mange et viktig verktøy. For å få bedre kontroll på din likviditet og behov for finansiering bistår vi med dette.

Bistand ved styremøter og styreadministrasjon

Vi kan bistå med styrearbeid og i styremøter. Partner Vidar Andersen har bred erfaring innenfor styrearbeid og er forfatter av boken Styreguiden og holder en rekke foredrag innenfor fagområdet. Vi kan også bistå og delta ved møter, generalforsamlinger, ledergruppe eller strategiske samlinger.

«Helsesjekk»

Vår «helsesjekk» gir informasjon om virksomhetens underliggende økonomiske forhold og viser muligheter. Vi kan gjennomføre «helsesjekk» av din bedrift og utarbeide analyser som du kan bruke videre i ditt arbeid med virksomheten.