DETTE SIER VÅRE KUNDER OM OSS

Concepta Partner har ansvaret for løpende bokføring, utbetaling, regnskap og lønn i Norge og står for månedsrapporteringen for konsernet hver måned. I tillegg bidrar de også med controller kompetanse ved behov. Samarbeidet fungerer meget godt.

Geir-Rune Dyrseth, styreleder/CEO
Commaxx AS

Concepta Partner har vært vår regnskapsfører siden 2004. De har tilpasset seg våre behov og utgjør i dag vår komplette økonomifunksjon. Det er høy kvalitet i arbeidet som utføres og vi samarbeider med dyktige, fleksible og engasjerte medarbeidere. Vi har mange samarbeidspartnere og Concepta Partner følger opp disse på en profesjonell og god måte.

Erik B. Dye, daglig leder
Basal AS

Moderne, digitale løsninger som Approval, Expence, Webfaktura og OneStop har bidratt til en mer effektiv arbeidsflyt, frigjort mer tid og gitt oss bedre oversikt. I tillegg til gode løsninger har Concepta Partner også kompetanse til å håndtere og bistå oss i kompliserte faglige problemstillinger.

Daglig leder i Tankesmien Agenda AS
Tankesmien Agenda AS

Vi har satt bort alt som gjelder regnskap og økonomi, fra A-Å, til Concepta Partner. Gjennom skreddersydde, digitaliserte løsninger har vi frigjort all tid knyttet til økonomi slik at vi kan ha fullt fokus på vår kjernevirksomhet. Vi har god dialog med vår kundebehandler som også er en nyttig sparringspartner. Concepta Partner er en del av vårt team.

Frederik Kolderup, daglig leder
Non Dos AS