Tale Vestby

Tale er fra Aremark, det er det ingen tvil om. Hun har et varmt hjerte og brennende engasjement for bygda si. Heldigvis for oss drar hun likevel helt til Rakkestad for å jobbe sammen med oss, noe hun har gjort helt siden 2012. I 2015 ble hun også autorisert regnskapsfører. Organisasjonsarbeid ble Tale tidlig kjent med gjennom Norges Bygdeungdomslag hvor hun var engasjert i mange år, og hun har tidligere jobbet som senterleder i treningssenterkjeden Family Sports Club. Tale har tre barn og er en aktiv småbarnsmor.

Dette engasjementet har hun også med seg på jobben, hvor hun har vist stor interesse for ledelse og tenker utvikling både for den enkelte og for Concepta totalt. Derfor var det helt naturlig at hun i høst startet i stillingen Manager, noe som i realitet betyr at hun er nestkommanderende hos Concepta Partner med stort ansvar rundt både interne prosesser og gode kundeopplevelser.  Hennes administrative talent vises gjennom god og detaljert planlegging og gjennomføring. Dette er egenskaper både kolleger og kunder setter pris på!

Tale er pliktoppfyllende og profesjonell både internt og ikke minst i forhold til våre kunder. Det hun leverer holder alltid høy kvalitet! Samtidig er hun flink til å bidra slik at også vi andre kan holde et godt nivå i det vi gjør.

Nytenkning og utvikling er også saker Tale er opptatt av. Enten temaet er gode kundeopplevelser, systemer vi bruker eller nye krav fra myndighetene er Tale alltid klar for å tenke nytt. Et eksempel på dette er at hun har bidratt sterkt til å drive frem et godt arbeid rundt GDPR til glede for både Concepta og kunder. For oss som jobber i en bransje sterkt preget av endring er det veldig nyttig å ha mennesker som motiveres av nytenkning med på laget!

Det er en stor glede for oss å ha Tale som en del av vårt team!