Viktig informasjon for lønnsinnberetning og skattetrekkskonto

Lønnsinnberetning

I forbindelse med at inneværende regnskapsår snart er over er det svært viktig at vi mottar alle lønnsbilag utbetalt i 2020 snares. Dette gjelder eksempelvis utbetaling av bilgodtgjørelse, diettgodtgjørelse, pensjonsforsikring (OTP), gruppelivsforsikring, telefonkostnader og bompenger som virksomheten har dekket for de ansatte.

Mange arbeidsgivere gir julegaver (og andre gaver gjennom året) til sine ansatte. Dette er å betrakte som naturalytelse, og som hovedregel er dette skattepliktig. Slike skattepliktige gaver skal lønnsinnberettes. Det er noen unntak fra regelen som gjør at slike gaver kan gis uten at det utløser skatteplikt. Årlige gaver inntil en samlet verdi på kr 2.000,- per år per ansatt er fritatt for skatteplikt. Gaven kan ikke være kontanter.

For at vi skal klare å overholde myndighetenes tidsfrister er det viktig at lønnsbilagene/bilag knyttet til innberetningspliktige naturalytelser sendes oss senest innen 4. januar 2021. Dersom vi mottar bilag etter denne fristen kan dette medføre at vi ikke klarer å overholde myndighetenes frister, og lønnsinnberetningen må gjøres to ganger. Dette er tidkrevende og lite rasjonelt, og vi bestreber oss på å unngå dette. Til orientering er den elektroniske innleveringsfristen for sammenstillingsoppgavene 31.januar 2021.

Skattetrekkskonto

Foretatt forskuddstrekk i lønn skal i henhold til Skattebetalingsloven § 11 settes inn på egen bank- eller postgirokonto. Innsetting på skattetrekkskonto skal skje samtidig med lønnsutbetaling. Selskapets skattetrekkskonto må være løpende à jour igjennom året, og vi ber alle om å påse at dette er à jour pr. 31.12.20. Dette for å unngå blant annet bemerkning i revisor beretning.